Hvad er et abonnement???

01 June 2020- 5 min read

Hvad er et abonnement? Ikke umiddelbart et svært spørgsmål vel?

Et abonnement er en ydelse eller service som man kan bestille, hvorefter den valgte ydelse eller service vil blive leveret kontinuerligt, ligesom man kontinuerligt vil blive faktureret herfor – GODT SÅ!

Men hvad er et abonnement rigtigt, altså hvilke komponenter skal der til før at ovenstående også fungerer i praksis?

 

Der er vi pludselig ude i svar som (og det er det simple svar!):

 

Product Plan + Charges + Customers = Subscribers

 

Og hvad er det så – En subscriber er selvfølgelig en abonnent, men for at få en sådan skal vi først have styr på termalogien omkring produkt planer, charges og kunder:

 

Product Plan:

Produkt planer fungerer som en abonnement virksomheds varekatalog, hvad har vi som virksomhed på hylderne, hvilke pakker, produkter, ydelser, services tilbyder vi vores kunder.

Her skal det ligeledes beskrives hvilken valuta vi sælger vores produkt i, om produktet skal proraderes (henvis til tidligere skrev), hvilke marketing aktiviteter der relaterer sig til det givne produkt osv.

Så har vi beskrevet vores produkt, men hvad skal det koste?

 

Charges:

Her kommer charges ind i billedet, en charge er et sæt regler for et træk eller en fakturalinje.

Dvs. der kan være flere træk/fakturalinjer tilknyttet et enkelt produkt.

Det kan f.eks. være et oprettelsesgebyr og et efterfølgende løbende abonnement.

 

En charge bygges op af hovedsageligt tre ting – en pris, en type og en pris model

  • Prisen giver heldigvis sig selv, hvad koster en given mængde af det pågældende produkt
  • Prismodel er derimod her, hvor vi angiver om det skal være per enhed, om det skal volume baseret eller noget helt tredje
  • Typen er til gengæld om det skal være et engangs-træk, om det skal være baseret på forbrug eller om det skal være et fortsat træk som sker kontinuerligt indtil opsigelse i et fast interval

 

Nu har vi styr på vores produkt indstillinger samt vores priser og prismodeller. Nu mangler vi nogle kunder!

 

Customers:

En customer (eller kunde) indeholder alt den kundevendte information.

Hvad hedder kunden, hvor bor kunden, skal de have en rabat, hvilket betalingsmiddel vil de benytte sig af, og så videre.

Når vi har informationer om hvem kunden er samt hvordan disse vil betale kan vi begynde at skabe abonnementer til dem.

 

Og det gør vi selvfølgelig ved at vælge hvilken product plan og charge, der passer til den givne kunde og det giver – ja du gættede det – et abonnement 😊!

 

1-Jan-06-2021-09-53-13-68-AM

 

About the Author

Find out more about the author and follow them and social media to stay connected with them

Tobias Binau

Tobias Binau

Tobias Binau is the Senior Sales Executive at Upodi, and is located in Copenhagen (most of the time). Since joining Upodi, Tobias passion for the subscription economy has grown and is the motivation base for trying to convert companies to the relationship based business model. Tobias is experienced in sales and customer relations and driven to provide the best customer service and relation.